Mūsu piedāvātie pakalpojumi

  • Zemes robežu kadastrālā uzmērīšana, plānu izgatavošana
  • Meža un lauksaimniecības zemju transformācijas plānu izgatavošana
  • Topogrāfiskā uzmērīšana, izpildshēmas
  • Derīgo izrakteņu ieguves vietas nospraušana apvidū
  • Derīgo izrakteņu kubatūras aprēķini
  • Zemes ierīcības projektu izstrāde
  • Būvasu nospraušana
  • GPS punktu ierīkošana
 
Advertisement